Privacy

Jouw Privacy Bij Ikhelpjou.nl

Hallo, welkom op de website van Ikhelpjou.nl. Lees hieronder hoe Ikhelpjou.nl omgaat met jouw privacy en met jouw gegevens.

Bij Ikhelpjou.nl kun je een account aanmaken, producten kopen en bestellingen doen waarbij Ikhelpjou.nl enkele gegevens vraagt aan jou. Daarnaast verzenden wij een maandelijks magazine.

Bij iedere actie waarbij gegevens worden ingevuld houdt Ikhelpjou.nl zich aan de Nederlandse wetgeving. Wij hebben hieronder onze regels opgesteld die we zo duidelijk mogelijk willen neerzetten zodat het voor iedereen duidelijk is en blijft. Lees deze even door vóórdat je een bestelling doet. Bij vragen kun je contact zoeken via onze contactpagina.

JOUW GEGEVENS

Ikhelpjou.nl vraagt alleen om gegevens die nodig zijn om een bestelling goed te kunnen afleveren. Deze gegevens worden door Ikhelpjou.nl bewaart voor de duur van 18 maanden na de laatste bestelling. Na dit jaar verwijdert Ikhelpjou.nl alle gegevens uit het bestand op het emailadres na.

Bij iedere bestelling of aanmaken van een account ontvang je gratis het interessante Ikhelpjou.nl magazine. Hierin staan tips en nieuws over persoonlijke succes. Je kunt je op ieder moment van de dag uitschrijven van dit magazine. Het versturen (dus niet de inhoud) gaat via een derde partij, en alles gebeurt automatisch. Het kan dan ook voorkomen dat je na het uitschrijven toch nog 1 nieuwsbrief ontvangt. Je ontvangt een DOUBLE OPT-IN (bevestiging en acceptatie mail) voordat je het eerste magazine ontvangt waarin je wel of geen toestemming geeft om de nieuwsbrief te ontvangen

Ben je alleen ingeschreven voor ons magazine, en heb je geen account of lopende bestelling, dan verdwijnen na de uitschrijving al jouw gegevens uit het databestand van zowel de database van het magazine als uit het database van Ikhelpjou.nl.

De gegevens bij Ikhelpjou.nl worden door 1 persoon beheerd en bewaakt en worden op 1 plek opgeslagen voor gebruik van onze leden en er is 1 backup die beveiligd wordt bewaard.

Om jouw veiligheid en privacy te waarborgen vinden er iedere 6 maanden test en updates plaats.

FACTUREN: facturen worden door Ikhelpjou.nl bewaard voor meerdere doeleinden. Als garantie voor de klant, maar ook als bewijs voor de belastingdienst. Facturen dienen daarom ook 7 jaar bewaard te worden. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketing, abonnement op magazines, of enig andere mogelijkheid dan de doelstelling van de factuur. Deze gegevens worden niet online bewaard maar op een veilige offline plaats, die door 1 persoon beheerd en bewaakt worden.

Wil je weten welke gegevens wij van jou hebben, of wil je (bepaalde) gegevens laten verwijderen, stuur dan een mail naar Ikhelpjou.nl via de contactpagina.

WELKE GEGEVENS ZIJN NODIG:
persoonlijke analyse, bestelling online producten en facturen:
volledige naam, adres en betalings en verzend gegevens.
online account:
volledige naam, emailadres, IP gegevens
maandelijks magazine:
emailadres, IP gegevens

Ps: voor het versturen van een persoonlijke analyse zijn ook nodig: geboortedatum, geboortetijd en enkele persoonlijke vragen. Deze gegevens worden niet gedeeld of voor enig ander doel gebruikt dan voor de aangevraagde analyse.

SSL CERTIFICAAT
Ikhelpjou.nl vraagt en bewaart gegevens van formulieren of aanmeldingen voor een account. Om de veiligheid te waarborgen heeft Ikhelpjou.nl dan ook een geldig SSL certificaat. Dit herken je aan het groen en gesloten slot in de url. Het is dan ook een HTTPS website en maakt het hackers bijzonder moeilijk om gegevens te hacken en te misbruiken.

GEBRUIK PERSOONLIJKE ACCOUNTS
Maak je een account aan bij Ikhelpjou.nl, zorg er dan voor dat je een wachtwoord kiest die niet te hacken is. Verander dit wachtwoord ook regelmatig. Verzin een wachtwoord die niets met jou te maken heeft, dus geen datums, namen van personen of huisdieren of je favoriete drank. Verzin een wachtwoord waarbij vreemde tekens worden gebruikt en minimaal 8 tekens lang is.

Ikhelpjou.nl kan jouw wachtwoord niet zien, deze wordt versleuteld weergegeven, dus jij bent de enige die het wachtwoord weet. Ga hier voorzichtig mee om en bewaar het wachtwoord, indien nodig, op een veilige (offline) plaats.

HOE GAAT IKHELPJOU.NL OM MET JOUW GEGEVENS

BEWAREN VAN JOUW GEGEVENS:
Alle door jou opgegeven persoonlijke gegevens worden beheerd en bewaakt door 1 persoon. Deze persoon ziet erop toe dat de volgende regels worden gevold:

 • Er worden niet meer gegevens gevraagd aan een klant dan strikt noodzakelijk is voor de bestelling, betaling en ontvangst.
 • De gegevens worden na een periode van 18 maanden na de laatste bestelling verwijderd bij Ikhelpjou.nl.
 • De gegevens zijn via een verzoek op te vragen bij Ikhelpjou.nl. Deze kunnen te allen tijde worden aangepast of verwijderd op verzoek van de eigenaar.
 • Facturen worden niet langer bewaard dan nodig is voor verwerking, garantie en bewijs aan bv. de belastingdienst.
 • Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het doeleind waarvoor de gegevens zijn opgegeven. Dit houdt in dat gegevens die zijn opgegeven voor het kopen van een product niet worden gebruikt voor het versturen van ons magazine of worden gebruikt voor andere marketing dan voor het gekochte product.
 • Er wordt op toegezien dat de eigenaar van de gegevens via alle toegestuurde communicatie via mail of brieven de mogelijkheid heeft om de gegevens te wijzigen, in te zien of te laten verwijderen. Deze mogelijkheid staat op alle verzonden documentatie.
 • Jouw gegevens worden op de volgende manier opgeslagen:
  • Online account: via een beveiligde datebase en 1 offline backup
  • Inschrijving magazine: via een beveiligde online datebase met een overeenkomst met getresponse.com
  • Formulieren tbv analyses: via een offline beveiligde map, beheerd door 1 persoon
  • Facturen: via een offline beveiligde map, beheerd door 1 persoon.
  • Cookies: zien ons cookiebeleid

INZIEN VAN JOUW GEGEVENS:
Ikhelpjou.nl heeft 1 persoon die jouw gegevens beheert en bewaakt. Voor een goede verwerking, betaling, verzending zijn er enkele partijen die tijdelijk gebruik mogen maken van jouw gegevens. Dit zijn:

 • Hostprovider: Zonder provider natuurlijk geen website. Deze heeft dus de mogelijkheid om alle gegevens in te zien. Dat kan nu eenmaal niet anders. Zie het als betalen met een pinpas. Ieder betaald bedrag is bekend bij jouw bank, zo is dat ook met een website. Natuurlijk zal de hostprovider de gegevens niet inkijken en houdt zich ook aan de AVG. Ikhelpjou.nl heeft dan ook met de hostprovider een bewerkers-overeenkomst aangegaan die de AVG en de regels zoals Ikhelpjou.nl die heeft opgesteld vereist.
 • com: Ons magazine wordt vanuit dit bedrijf verstuurd. Ook hier geldt weer een overeenkomst die jouw privacy en veiligheid waarborgt zoals de AVG voorschrijft.
 • Paypal: betalingen worden via PayPal verwerkt. Ook hier geldt weer een overeenkomst die jouw privacy en veiligheid waarborgt zoals de AVG voorschrijft.

CONTACT OVER JOUW PRIVACY EN OPGESLAGEN GEGEVENS
Wil jij weten wat Ikhelpjou.nl van jouw heeft opgeslagen of heb je een vraag over de AVP ivm met onze website en/of producten? Dat kan. Stuur een mail via het formulier dat je kunt vinden op onze contactpagina